VCA cursus volgen

Aannemers wordt vaak gevraagd naar het VCA certificaat. Dat is de laatste jaren steeds vaker zo omdat verschillende opdrachtgevers dit certificaat als eis stellen aan hun werknemers. De afkorting VCA staat voor veiligheid, gezondheid en Milieu. Deze drie factoren zijn heel belangrijk op de werkvloer. De cursus is bedoeld om ervoor te zorgen dat er op de werkvloer minder ongelukken gebeuren. Het komt er op neer dat mensen die deze cursus volgen veel beter beslagen ten ijs komen en zich bewuster zijn van de maatregelen omtrent veiligheid op de werkvloer. Deze bewustwording is belangrijk om het aantal ongevallen op de werkvloer zo laag mogelijk te houden. Een VCS cursus volgen wordt steeds vaker gezien als onderdeel van de procedure om voor een aannemer te werken. Als mensen een VCA cursus willen volgen dan kan dat op verschillende plekken.

VCA cursus

VCA examen: toetmoment

Als u de cursus heeft gevolgd, dan komt er daarna een toetsmoment. Dit is het VCA examen waarin wordt getoetst of de stof begrepen wordt en de deelnemer aan de slag kan. Mensen die werk doen in een omgeving waar er een verhoogd risico bestaat op ongevallen, zullen deze diploma moeten behalen. Meer info op http://www.vcacursus.org.